Odśnieżanie dachów domów w Białymstoku

Odśnieżanie zapobiegawcze – Białystok jako przykład

Odśnieżanie to zimą rzecz naturalna. Nie wszyscy zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że niesie ono ze sobą znacznie większą pracę, niż tylko usuwanie śniegu z ulicy. Służy przy tym bezpieczeństwu w takim samym stopniu, jeśli nie w większym.

Kilka lat temu na śląsku miało miejsce zawalenie się dachu wielkiej hali na skutek zgromadzonego i nie usuniętego śniegu – nie dlatego, że zima była bardzo surowa, że napadało dużo śniegu, że hala była źle zbudowana. Powodem było zaniedbanie, brak wyobraźni, fakt, iż nie przeprowadzono rutynowego odśnieżenia. Zaśnieżenie budynków może bowiem prowadzić do wzrostu zagrożenia zawaleniem i świadomość tego faktu każe przeprowadzać odśnieżanie, gdy jego opady są duże. Kwestia ta przy tym nie jest regulowana prawnie z dużą dokładnością, bo nie określono kryteriów związanych z koniecznością odśnieżania.

odśnieżony dach bloku

Szczególnie silnie, m.in. po opisanej już tragedii, zdały sobie z zagrożenia sprawę różnego rodzaju sieci handlowe posiadające sklepy i magazyny. Większość z nich bowiem jest zbudowana z konstrukcji stalowych. Śnieg to nic innego jak woda, ma on więc znaczną wagę. Przy dużych opadach może ona przekroczyć dopuszczalne obciążenie dla danej konstrukcji. Tego typu hali, odwiedzanych przez ludzi każdego dnia, jest w Polsce dziesiątki tysięcy. Wymusiło to w pewnym stopniu na wielu przedsiębiorstwach działania skojarzone z odśnieżaniem pozbawione przymusu czy nadzoru; odpowiedzialność każe je podejmować i można powiedzieć, że w świadomości społecznej już ona istnieje.

Podstawowe formy odśnieżania dachów

Formy czy też rodzaje odśnieżania mają zagwarantować bezpieczeństwo tam, gdzie nadmierna ilość śniegu przyczynia się do wzrostu zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Od dawien dawna prowadzi się odśnieżanie dróg zimą i jest to kwestia tak oczywista, że nie wymaga omówienia. Odśnieżanie przy tym obejmuje kilka czynności dodatkowych, zależnych od stanu nawierzchni, jak np. piaskowanie czy obsypywanie dróg roztworem soli.

Poza drogami, sensu stricto odśnieżaniem zabezpieczającym jest usuwanie śniegu z dachów budynków. Nie istnieją tu już innego typu działania jak wyłącznie skupione na pozbawieniu dachu dodatkowego obciążenia. Zagrożenie z nim związane jest oczywiste. Jego świadomość wpłynęła w ostatnich latach na zwiększenie dbałości i odśnieżanie, a właściwie dmuchanie na zimne.

Odśnieżanie dachów w Białymstoku

W Białymstoku odśnieżaniem zajmują się służby komunalne oraz kilka firm. Istnienie tych ostatnich uwarunkowane jest faktem, iż służby miejskie odśnieżają, poza drogami, jedynie budynki należące do miasta. Wszystkie pozostałe muszą dbać o to na własną rękę. Wpłynęło to na rozwój prac wysokościowych również w Białymstoku i też tam kilka przedsiębiorstw zajmuje się odśnieżaniem na zamówienie.

Przeczytaj również „Bezpieczeństwo w zimie – odśnieżanie dachów, usuwanie sopli”